Funkce 6. čakry

21. ledna 2017 v 18:14 | Nina |  Čakry
Harmonická funkce
V současnosti je málo lidí, jejichž "třetí oko" je dokonale otevřené, protože jeho otevírání jde ruku v ruce s pokračujícím vývojem vědomí. Projevuje se zde však mnohem zřetelněji než u doposud popsaných čaker skutečnost, že čakra funguje harmonicky, i když ještě není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní pohled při určitém vědeckém bádání, tak např. poznání hlubokých filozofických pravd.
Pravděpodobně máš také dobře vyvinutou schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj dech je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Poznáváš stále více, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, ve kterém se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Tvé myšlení staví na fantazii a idealismu. Možná občas pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují.
Čím více je tvá šestá čakra vyvinuta, tím více spočívá tvé myšlení na přímém, vnitřním poznání skutečnosti. U stále většího množství lidí se začínají vyvíjet dílčí schopnosti šesté čakry, jako např. jasno-vidění a -cítění v určitých úrovních, jiní získávají dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, např. při meditaci nebo ve snu.
Při otevření čakry člověk vnímá svět úplně novým způsobem. Zcela překonáš hranice svého racionálního rozumu. Tvé myšlení je holografické, spontánně přibíráš při poznávání informace, které k tobě přicházejí z různých oblastí Stvoření.
Materiální svět se ti "způhlední". Je zrcadlem pro tanec energií, který se odehrává v jemnějších rovinách stvoření, stejně jako je tvé vědomí zrdcadlem, ve kterém se poznává božské Bytí. Tvé mimosmyslové vnímání je tak jasné, že můžeš přímo vnímat ty síly, které působí pod povrchem vnějších forem, jsi schopen tyto síly vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu. Přesto přitom podléháš určitým zákonitostem, jejichž rámec nemůžeš překročit, aby byl dodržen řád.
Tvá intuice a tvé vnitřní vidění ti otvírá cestu ke všemu jemnějším rovinám skutečnosti. Poznáš, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, zabydlených nejrůznějšími bytostmi. Před tvým vnitřním zrakem se odehrává mnohostranné drama Stvoření, nekonečné v neustálém plození nových forem a úrovní sktuečnosti, se zdánlivě nekonečnou možností nových forem a rovin skutečnosti. Hluboká úcta tě naplní při pohledu na velikost této božské hry.

Disharmonická funkce
Nejčastější projev disharmonické funkce této čakry je "zatížení hlavou". Jsi člověk, který žije téměř výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíš řídit vše rozumem, platí pro tebe jen takové pravdy, které ti zprostředkovává tvé racionální myšlení. Tvé intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máš dar bystře analyzovat, avšak chybí ti celkový pohled a schopnost integrace do velké kosmické souvislosti.
Dochází tak lehce k intelektuální přezíravosti. Platné je pro tebe pouze to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáš jako nevědecké a nerealistické.
Mezi pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci nebo uspokojení osobních potřeb. V takovém případě bývá obvykle porušená i čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Je-li šestá čakra i přes některé blokády poměrně hodně otevřená, mohou být tyto pokusy i úspěšné, avšak v žádném případě to není v souladu s řádem života. Vzniká pocit izolace a silou získané uspokojení nemá dlouhého trvání.
Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra (a tím i "uzemnění") a i ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máš sice přístup k jemnějším rovinám vnímání, nerozeznáš však opravdový význam vnímaných obrazů a informací. Promíchávají se s tvými vlastními představami a fantaziemi, pocházejícími ze zafixovaných emočních reakcí. Tyto subjektivně utvořené představy se mohou stát tak dominantní, že je považuješ za jedinou skutečnost, promítáš je do vnějšího světa a ztrácíš vztah k realitě.

Nedostatečná funkce
Je-li tok energií šestou čakrou výrazně omezen, je pro tebe jedinou opravdovou skutečností vnější, viditelný svět. Tvůj život určují materiální přání, tělesné potřeby a neovládané emoce. Duchovní diskuse jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez praktického významu. Tvé myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti.
V náročných situacích ztrácíš hlavu. Možná býváš také velmi zapomětlivý. Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí šesté čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses díval více dovnitř a poznal i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem. V extrémních případech mohou být tvé myšlenky nejasné a zmatené a zcela určované tvými zafixovanými emočními reakcemi.

Zdroj: Základní kniha o čakrách - S.Sharamon a B.J. Baginski
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama