Lidé narození 18. ledna

19. března 2017 v 12:00 | Nina |  Den narození
Se svým inteligentním přístupem k životu a okouzlující osobností máte šanci mít v životě opravdový úspěch. Jste ambiciózní a velkomyslní, dokážete vést druhé a s oblibou se toho ujímáte. Neměli byste však tuto činnost přehánět do té míry, že se stanete panovační. Naštěstí máte lidi rádi, umíte je dobře odhadnout a rádi jim také pomáháte.
Vliv vládce vašeho dekanu vám dává odvážný intelekt a obratnost v komunikaci. Máte obchodní talent a schopnost tvrdě pracovat. Jste praktičtí a vnímaví, dobří pozorovatelé, někdy příliš kritičtí. Máte zdravý selský rozum a schopnost soustředit se, důkladně přemýšlet a dosáhnout hmatatelných výsledků.
Jste společenští a přátelští, když se uvolníte, předvedete originální smysl pro humor a satiru. Protože jste vynalézaví a máte originální nápady, můžete lidi kolem sebe inspirovat a získat je pro své plány.
Do dvaatřiceti let je pro vás důležitá nezávislost, sebevyjádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. Ve třiatřiceti emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich tužbách, snech a ideálech. Až vám bude třiašedesát bude na vás kladena větší iniciativa a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

Máte obchodní talent a čich na peníze. Umíte správně odhadnout lidi a situace. Máte přirozenou autoritu, proto někdy cítíte potřeebu podělit se o své poznatky s druhými nebo bojovat za nějakou spravedlivou věc. Hledáte dobrodružství a změnu, potřebujete pestrý život, abyste se nenudili. Když jste příliš svázáni povinnostmi, jste neklidní a netrpěliví. Pokud se vám podaří najít rovnováhu, vyhnete se extrémům.

Práce a nadání

Jste nadaní a výkonní, dokážete kombinovat talent s praktickými dovednostmi. Máte smysl pro image, proto můžete úspěšně pracovat v reklamě, módě, médiích. Váš idealismus se může projevit zájmem o takové profese jako učitel, trenér, charitativní pracovník. Pokud se rozhodnete pro podnikatelskou sféru, váš šestý smysl vám může přinést úspěch v bankovnictví nebo na burze. Soucitnost z vás může udělat léčitele nebo vědce či výzkumníky. Dramatická stránka vaší osobnosti se může projevit kariérou spisovatele, filmového producenta či herce.

Láska a vztahy

Pro vaše vztahy je důležitá rovnováha. Někdy působíte chladně a odtažitě, jindy jste starostliví a vřelí. Potřebujete mít přátele a partnery, kteří vás intelektuálně inspirují, jinak máte sklon k hádavosti nebo posedlosti. Dalším problémem může být workoholismus a zanedbávání partnera. Je proto lepší mít kamarády, kteří jsou nezávislí. Jako přátelé a partneři jste spolehliví a oddaní.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová
 

Osoby narozené s číslem Slunce 2

19. března 2017 v 11:29 | Nina |  Numerologie
Lidé se slunečním číslem 2 přistupují ke změnám s rozmyslem. Snaží se pečlivě zvážit klady i zápory a teprve po důkladném rozmyšlení a posouzení budoucích následků, konají. Vyhýbají se přímé konfrontaci a dávají raději přednost diplomacii. Své úspěchy i neúspěchy umí sdílet s ostatními a nemají ani potíže s čerpáním porpory od ostatních.

Jsou intuitivní a často cítí změny již předem, než se projeví. Dokáží pochopit ostatní a nechybí jim ani intelekt. Pokud si však nebudou dávat pozor, mohou svého intelektu zneužít k manipulaci ostatních, čehož budou později litovat.

Umí vycítit správnou příležitost a načasování. Bohužel, občas volí cestu bez velkého boje a raději se vzdávají. Protože umí být neskonale flexibilní, dokáží během chvilky stoupat opět směrem vzhůru. Mají pochopení pro druhé lidi, ale na druhou stranu mohou podlehnout svodu a být sobečtí a chamtiví.

V lásce jsou intuitivní, citliví a romantičtí. Zejména v citové oblasti jsou velmi zranitelní, a tak není radno jim lhát nebo je využívat. Souznění mohou očekávat s lidmi, kteří mají sluneční číslo 1, 5, 6, 8 a 9.

Jsou velmi smyslní a většinou jsou první, kteří udělají v lásce první krok. Nejsou až tak vášniví, ale vědí, čím potěšit a udělat radost. Měl by se brát ohled na jejich křehkost, protože pokud jim někdo ublíží, dvojky jim to jen tak neodpustí.

Osoby narozené s číslem Slunce 1

22. února 2017 v 18:02 | Nina |  Numerologie
Lidé narození pod vibrací slunečního čísla 1 dokáží velmi rychle reagovat na změny, ale pokaždé se jim nedaří rozpoznat pravou podstatu těchto změn. Měli by se naučit vnímat jemné signály, které se začnou objevovat před "bouří" a jsou něco jako předzvěst a varování.

Tito jedinci by měli být ostražití před svou píchou či hrdostí. Je třeba se naučit pokoře a snažit se lépe pochopit druhé lidi. Jsou velice tvrdohlaví, ale i silní a nebojí se konfrontace. Mají energie na rozdávání a velkou výdrž. Přesto by se měli šetřit, protože velká zátěž si může časem vybrat svou daň.

Ve vztazích umí být vášniví, ale mohou mít sklony k manipulaci a žárlivosti. Dokáží být velmi kreativní a originální. Bohužel, většinou se jim v životě stává, že chybně odhadnou potřeby svého partnera. Měli by se naučit objevovat v sobě více jemnosti a lásky.

Souznění mohou očekávat s lidmi, kteří mají sluneční číslo 2, 3, 5, 7 a 9. Ve vztazích je pro ně z těchto čísel nejvhodnějším partnerem zejména osoba s číslem 2.

Na své partnery kladou někdy až příliš vysoké nároky. Tito lidé potřebují od své druhé polovičky cítit dostatek respektu a uznání. Pokud budou mít pocit, že je partner již nepotřebuje nebo je považuje za samozřejmost, povede to postupně k rozchodu. Na druhou stranu se vyznačují nesmírnou silou zvládnout i velmi náročné překážky a jen tak je něco nerozhodí.
 


Jak vypočítat z data narození číslo Slunce?

22. února 2017 v 17:17 | Nina |  Numerologie
Toto číslo vypočítáte z data narození (den + měsíc) a dále zredukujete na číslici od 1 do 9. Pokusím se vysvětlit na příkladu:

1. osoba narozená 23.4.1979 = 23+4 = 27 a zredukujeme 2+7 = 9 číslo Slunce této osoby je číslo 9
2. osoba narozená 3.11.1980 = 3 + 11 = 14 a zredukujeme 1+4 = 5 číslo Slunce této osoby je číslo 5

Lidé narození 17. ledna

18. února 2017 v 18:34 | Nina |  Den narození
Jste praktičtí, dynamičtí, přímočaří a rozhodní Kozorohové. Býváte nezávislí a toužíte po úspěchu, potřebujete změnu a dobrodružství, aby se váš duch měl čím zabývat a nepodléhal neklidu a netrpělivosti. Máte dostatek sebedůvěry, nejlépe se vám pracuje na velkém projektu. To vás motivuje, a když se na takovou věc zaměříte, dokážete na ní usilovně pracovat. Vedlejší vliv vašeho dekanu vás obdařuje bystrým intelektem, rychlou reakcí, schopností bleskurychle posoudit situaci. Dokážete se soustředit, rozvážně postupovat a důkladně přemýšlet. V práci jste kompetentní a máte vysoké nároky, neměli byste toho ale od jiných ani od sebe požadovat příliš.
Myslíte obchodně, dokážete zúročit své schopnosti a nadání, zavětřit nabízející se příležitosti. Jste ambiciózní, míříte vysoko a těší vás moc a vliv. Svůj elán dokážete přenášet na druhé, jste dobří organizátoři a přirození vůdci.
Svojí velkorysostí a jistotou přitahujete druhé a nakloníte si zpravidla i štěstenu. Někdy vám emocionální výkyvy způsobují nervové napětí, proto byste měli vést vyrovnaný a zdravý život.
Od čtyř do třiatřiceti let je pro vás velmi důležitá nezávislost, sebevajádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. Někdy máte speciální zájmy a hledáte způsoby sebevyjádření. Ve čtyřiatřiceti letech vaše Slunce přejde do znamení Ryb a vy emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich vizích, tužbách, snech a ideálech. Budete tvořivější a začnete se zajímat o spiritualitu. Až vám bude čtyřiašedesát budete klást důraz na větší iniciativu a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

Jste hrdí a teatrální a rádi stojíte v čele. Protože jste zvídaví a vynalézaví, předbíháte svoji dobu. Někdy se zajímáte o reformy a změny společenských postojů. Pokud jste disciplinovaní a pracovití, můžete nahromadit majetek, ale většinou dáváte přednost tomu, být v centru altruistických aktivit.
Touha po sebezdokonalování a přirozená zvídavost vás stále podněcují prozkoumávat nové oblasti. Pokud ale nemáte dostatek důvěry ve vlastní schopnosti, spokojujete se s pozicí, která je pod vaší úrovní. Naštěstí máte vrozenou schopnost vytrvat a uskutečnit své ambice. Bylo by ale moudré více naslouchat tomu, co říkají druzí, a nebýt svéhlaví. Se svou intuicí, schopností komunikovat a potřebou sebevyjádření máte všechny předpoklady k úspěchu.

Práce a nadání

Jste dynamičtí a intuitivní, máte ambice a rozhodnost dosáhnout vlastním přičiněním úspěchu. Jste inteligentní a praktičtí, rádi plánujete ve velkém měřítku. Máte manažerské schopnosti, můžete tedy delegovat práci na druhé a dohlížet na ně. Usilujete o kariéru v oblasti politiky, práva nebo ve státní službě. Pokud se zajímáte o peněžní záležitosti, můžete pracovat v bankovnictví nebo u nějaké velké pojišťovny. Uspějete i v pohostinství.
Jste vzdělaní, umíte dobře psát, takže z vás mohou být i dobří učitelé, autoři, poradci. Máte-li zájem o peníze a majetek, můžete se uchýlit k některé z činností slibujících "rychlé peníze".

Láska a vztahy

Zpravidla jste loajální a velkorysí k těm, které milujete. Jste přátelští a společenští, chcete být ostatními uznáváni. Silné emoce někdy projevujete dramatickým a vášnivým způsobem, i když neztrácíte ze zřetele praktické aspekty. Potřebujete lásku a náklonnost, toužíte ale také po svobodě. Nejlepší je pro vás partnerství, ve kterém se budete cítit svobodní. Jste přitahováni mocnými nebo vlivnými lidmi, kteří vás inspirují.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Lidé narození 16. ledna

28. ledna 2017 v 13:39 | Nina |  Den narození
Jste okouzlující, společenští a praktičtí Kozorohové s pevnými zásadmi. Vaše osobní přitažlivost i schopnost správně odhadnout lidi a situace vám pomohou k úspěchu. Dbáte na image a chcete dobře působit. Myslíte na zadní kolečka, plánujete předem a jste důslední v realizaci svých plánů.
Vedlejší vliv vašeho dekanu se projevuje jednáním podle plánu. Jste inteligentní, nesmlouvaví kritici, dáváte přednost upřímnosti a otevřenosti a dovedete se přesně vyjadřovat. Jste sice trochu nesmělí a rezervovaní, přitom ale společenští a komunikativní. Potřebujete uznání druhých. Jste ambiciózní a rozhodní, někdy vás ale přepadnou pochyby a nechce se vám do akce. Máte však vrozený obchodní talent, a když se k něčemu zavážete, jste loajální a zodpovědní.
Dokážete se spřátelit s lidmi ze všech společenských vrstev. Máte v sobě praktika i idealistu, materialismus i nadšení. Máte rádi hezké věci a příjemný život, obklopujete se luxusem a okázalostí.
Od pěti do čtyřiatřiceti let je pro vás velmi důležitá nezávislost, sebevyjádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. V pětařiceti emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich vizích, tužbách, snech a ideálech. Budete tvořivější a začnete se zajímat o spiritualitu. Až vám bude pětašedesát budete klást větší iniciativu a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

Jste důstojní a kreativní, máte nejrůznější schopnosti a zájmy. Osobní přitažlivost a potřeba změny vám budou přinášet stále nové životní zkušenosti. To může vést k potížím při rozhodování. Neměli byste proto propadat obavám a negativnímu myšlení. Více důvěřujte a uvidíte, že lépe uplatníte své schopnosti.
Máte bystrou mysl a schopnost rychle se učit, vážíte si vzdělání. Jste originální a zpravidla předbíháte svoji dobu. Dokážete být vážní, přesto je ve vašem nitru jakási hravost, která působí pozitivně i na lidi kolem vás. Dejte ale pozor, abyste nebyli zahleděni příliš do sebe, to neprospívá vztahům s ostatními. Vaše schopnost srozumitelnou a zábavnou formou vyjádřit své myšlenky a názory inspiruje druhé.

Práce a nadání

Vaše osobnost a obratnost v komunikaci vás předurčují ke kariéře v oblasti prodeje, zábavy, politiky. Jste ambiciózní, praktičtí a pracovití, svým šarmem můžete ve světě obchodu úspěšně prodat sebe, nějaký výrobek nebo případ. Podobně můžete uspět ve vydavatelských aktivitách nebo v reklamě. Jako schopní organizátoři se můžete uplatnit i v oblasti práva nebo veřejné správy. Svůj kreativní přístup k životu můžete vyjádřit hudbou, psaním, uměleckou činností. Ať už si zvolíte jakoukoli kariéru, budete úspěšní při jednání s lidmi.

Láska a vztahy

Jste společenští a snadno si získáváte přátele. Ceníte si kamarádství a jste liajální k těm, o které pečujete. Potřebujete finanční zabezpečení, praktické úvahy proto hrají při výběru partnera svoji roli. Potřeba lásky a náklonnosti zdůrazňuje roli partnerství, i když někdy působíte jako osoby chladné a odměřené. Potřebujete najít rovnováhu mezi potřebou intimního svazku a svobody.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Lidé narození 15. ledna

27. ledna 2017 v 18:38 | Nina |  Den narození
Jste ambiciózní a rozhodní Kozorohové se smyslem pro hodnotu věcí. Vrozené vůdcovské kvality, vytrvalost a odhodlanost jsou dobrými předpoklady pro dosažení významného postavení. Jste realisté a pragmatici, mluvíte přímo a otevřeně, umíte ale s lidmi komunikovat. Jen vaše někdy příliš jednostranně materialistické zaměření může být překážkou plného rozvoje vaší osobnosti. Vedlejší vliv vládce vašeho dekanu se projevuje nejvíc vaší mimořádnou obratností v komunikaci a smyslem pro detail. Ve svém myšlení jste logičtí a pečliví, dokážete se dobře soustředit, vaše myšlenky mají hloubku. Dbejte ale na to, abyste kvůli své kritičnosti nepůsobili dojmem lidí příliš subjektivních. Vaše potřeba mít všechno jasně definované a vysvětlené vám pomáhá při řešení problémů i při podnikatelských aktivitách.
Jste soudní a dokážete dobře odhadnout lidi i situace, často se zastáváte druhých a bojujete za lidská práva. Jste nezávislí a dynamičtí, máte dobré organizační schopnosti a dokážete inspirovat druhé.
Od šesti do pětatřiceti let je pro vás velmi důležitá nezávislost, sebevyjádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. Máte neobvyklé zájmy. V šestatřiceti letech emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich vizích tužbách, snech a ideálech. Budete tvořivější a začnete se zajímat o spiritualitu. Až vám bude šestašedesát bude kladen důraz na větší iniciativu a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

Vaše láska k bližním a nadhled vám umožňují být velkorysí, nešetřit penězi ani časem. Dokážete vložit energii do toho, co děláte či podporujete, a tak vyprovokovat i ostatní k akci. Někdy se ale zbytečně zabýváte minulostí, což vám přináší jen frustraci a rozmrzelost. Oscilujete také mezi přílišnou opatrností a extravagancí, měli byste uvažovat víc ekonomicky.
Vaše vnitřní kreativita vás může vynést do výšin nebo přimět k vytvoření něčeho hmatatelného. Pak dokážete být velmi uvolnění, společenští, radovat se ze života. Když ale sledujete příliš mnoho cílů najednou, tříští to vaši energii a upadáte do obav a nerozhodnosti. Často předbíháte svou dobu, máte neobvyklé nápady, osobitý, suchý humor a jste velmi zábavní.

Práce a nadání

Dokážete nahromadit velké bohatství, můžete být úspěšní v oblasti vzdělání, výzkumu a vědy. Máte smysl pro struktury a nadání podílet se na realizaci velkých podnikatelských projektů. Ať už jste architekti, manažeři nebo úředníci, vystupujete velkoryse a okázale. Když máte úspěch, jste filantropové. Jste kreativní a avantgardní, proto můžete mít úspěch i jako obchodníci s uměním, kurátoři, správci uměleckých děl. Jste výmluvní a zábavní, je vám proto otevřena i kariéra v divadle, opeře, hudbě. Další alternativou je práce v odborech nebo hnutích za občanská práva a svobody.

Láska a vztahy

Vaše přátelskost a potřeba sebevyjádření z vás činí společenské tvory. Mnohé ženy narozené v tento den jsou přitahovány k mužům, kteří vedou vzrušující a dobrodružný život. Jako vynalézavé a originální osobnosti vás často přitahují chytří lidé. Blízké vztahy mohou být narušovány nejistotou, obavami a rozčarováním, pokud se nenaučíte přistupovat k nim zodpovědně a s určitým nadhledem.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Lidé narození 14. ledna

27. ledna 2017 v 14:59 | Nina |  Den narození
Jste přátelští, pracovití a praktičtí lidé s dobrou intuicí a představivostí. Váš přitažlivý šarm vám pomáhá při jednání s lidmi a dobře se doplňuje s vaší schopností vést druhé. Vaše myšlení je logické a kreativní, přitahují vás lidé, kteří něco vědí. Jste chytří, ambiciózní, nezávislí, toužíte po informacích a můžete být v životě úspěšní, zvláště když se budete bránit negativním myšlenkám.
Vedlejší vliv vašeho dekanu se projevuje hlavně ve vaší metodičnosti a pozornosti, kterou věnujete každému detailu. I když jste od přírody spíše rezervovaní, umíte dobře komunikovat a přistupovat bez okolků k jádru věci. Jste tak trochu perfekcionisté, proto umíte dobře pozorovat a jste všímaví. Neměli byste ale být přespříliš opatrní a vážní.
Jste otevření novým myšlenkám, moderní a vynalézaví. Nechuť k omezením způsobí, že jste svéhlaví opozičníci. Jste aktivní a bystří, potřebujete stále nové úkoly a cíle, jinak se začnete nudit. Neměli byste ale připustit, aby vás váš vnitřní neklid vehnal do spontánních a neuvážených akcí.
Od sedmi do šestatřiceti let je důležitá nezávislost, sebevyjádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. V sedmatřiceti letech emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich vizích a tužbách, snech a ideálech. Budete tvořivější a začnete se zajímat o spiritualitu. Až vám bude sedmašedest let bude kladen důraz na větší iniciativu a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

I když navenek vyzařujete sebedůvěrou, v nitru můžete být naplněni pochybami, rozpory a nerozhodností. Vaše potřeba sebevyjádření se projevuje hudebním, dramatickým a uměleckým nadáním, a když dokážete své myšlenky disciplinovaně rozvíjet, můžete být velmi úspěšní. Chcete být oblíbení. Umíte skrývat svoji netrpělivost. Dokážete být opravdovými vizionáři a bojovat za spravedlivou věc nebo ideály.
Zajímá vás všechno a každý, někdy se snažíte dělat příliš mnoho věcí najednou. Pro vnitřní klid potřebujete období, kdy jste sami a věnujete se meditaci a přemýšlení. Nejlépe se vám daří při aktivitách, které milujete, protože právě při nich cítíte svoji vnitřní sílu.

Práce a nadání

Jste kreativní a pragmatičtí, dokážete dobře odhadnout lidi a hodnotu věcí. Jste mnohostranně nadaní, a když vynaložíte patřičné úsilí, můžete mnoho dosáhnout. Zpravidla jste ambiciózní a soutěživí, šikovní ve svém povolání, ať malujete nebo vaříte. Jste dobří úředníci, kteří mohou úspěšně zastávat i manažerské pozice. Máte dobré komunikační schopnosti, a tak míváte zájem o povolání učitele nebo práci v médiích, reklamě, stycích s veřejností. Pokud jste se rozhodli pro kariéru v oblasti podnikání, může vás přitahovat bankovnictví nebo burza. Dokážete přesvědčovat i přikazovat, proto můžete být úspěšní ve všech povoláních, kde jednáte s lidmi.

Láska a vztahy

Jste velkorysí a přátelští, rádi vyhledáváte společnost druhých. Chcete se zdokonalovat a přitahují vás inteligentní lidé, kteří na sobě pracují. Máte rádi vědění, a proto se připojujete ke skupinám, ve kterých se můžete něco nového dozvědět nebo naučit. Jste čestní a přímí, někdy ale neumíte vyjádřit své city nebo máte přílišnou snahu toho druhého kontrolovat. Nejlépe se vám daří v partnerství s lidmi, kteří mají podobné zájmy nebo s vámi pracují na společném projektu.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Lidé narození 13. ledna

26. ledna 2017 v 16:58 | Nina |  Den narození
Jste rozhodní Kozorohové vyzbrojení silnou vůlí a bystrým intelektem. Musíte pořád něco dělat a tvořit, abyste maximálně uplatnili svůj talent. Rozvíjením intuitivní vnímavosti můžete dojít k hlubšímu poznání sebe i světa a vyhnout se tak obdobím frustrace. Váš šarm a schopnost vést druhé vám mohou pomoci až na vrchol.
Vedlejší vliv vládce dekanu vám dává bystrost a schopnost soustředit se. Umíte jít k jádru věci, jste praktičtí myslitelé se zdravým selským rozumem. Rádi začínáte nové projekty nebo řešíte problémy. Jste ve své práci přesní, a když si vytyčíte nějaký cíl, jdete za ním vytrvale. Najděte si chvilku na odpočinek a zvažujte, zda jste neztratili smysl pro humor a zda to se svojí pracovitostí a vážností nepřeháníte.
Jste nejen pragmatičtí, ale také vnímaví lidé s bohatou představivostí. Cítíte se nejšťastnější, když se plně věnujete úkolu či činnosti, s nimiž se plně ztotožňujete. Tvrdohlavost a neústupnost ale mohou být největšími překážkami pro rozvoj a uplatnění vašich schopností.
Od osmi do sedmatřiceti let je pro vás velmi důležitá nezávislost, sebevyjádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. V osmatřiceti letech emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich vizích, tužbách, snech a ideálech. Až vám bude osmašedesát let, bude kladen větší důraz na větší iniciativu a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

Máte silnou intuici a můžete dojít skutečné moudrosti. Když se naučíte důvěřovat svým instinktivním reakcím, uvědomíte si svoji vnitřní sílu. Samota je cena, kterou někdy musíte zaplatit za své vysoké ideály. Máte umělecké sklony, jste vizionáři a kreativní myslitelé, což někdy projevujete psaním nebo zájmem o mystiku. Jste perfekcionisté a skvělí analytici.
Váš bystrý intelekt a psychologické znalosti vám umožňují porozumět lidem a jejich motivům, ale také analyzovat vlastní pohnutky a sebe. Upřednostňujete osobní kontakt a máte schopnost dát lidem pocit vlastní důležitosti. Máte smysl pro humor, rádi zaměstnáváte svůj intelekt a soutěžíte v tomto ohledu s druhými.

Práce a nadání

Dokážete pilně a usilovně pracovat, jste kreativní a umíte vést druhé. Vaši zaměstnavatelé nebo nadřízení vás chválí za vaši zodpovědnost a tvůrčí přístup. Jste disciplinovaní a zachováváte klid i v kritických situacích. Díky své intuici jste dobří při řešení problémů a můžete pracovat jako poradci nebo specialisté. Zájem o dějiny, filozofii a spiritualitu vás vede ke studiu metafyziky. Díky svému pozitivnímu postoji ke vzdělání můžete být i dobrými učitelli nebo spisovateli. Můžete pracovat jako poradci nebo úředníci.

Láska a vztahy

Jste šarmantní, otevření a nemáte problémy získat si přátele a obdivovatel. Potřebujete lásku, ale vaše nesmělost vám někdy brání v komunikaci s druhými. K tomu občas přispívá i konflikt mezi láskou a pracovními povinnostmi. Když si vyberete partnera, dokážete být mimořádně loajální. Čím univerzálnější je váš přístup k světu, tím uvolněnější jste v osobních záležitostech. Nejlepší pro vás je najít si partnera, který sdílí vaše zájmy, naděje a aspirace.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Lidé narození 12. ledna

26. ledna 2017 v 16:43 | Nina |  Den narození
Jste přátelští, pracovití a praktičtí Kozorohové vyzbrojení osobním šarmem. Jste nezávislí, vaše přirozené diplomatické nadání vám umožňuje úspěšně spolupracovat s druhými a podílet se na skupinových aktivitách. Jste praktičtí, máte i dobrou představivost a schopnost vize.
Vedlejší vliv vládce dekanu se projevuje především zodpovědností, cílevědomostí a dobrou vnímavostí. Jste metodičtí a hrdí na svou práci, když se do něčeho pustíte, pokračujete v tom usilovně bez ohledu na to, kolik času vás to stojí. Práce je pro vás velmi důležitá. Neměli byste ale kvůli ní zapomínat na své okolí.
Máte praktický obchodní talent a jste emotivní. Proto je pro vás podstatné najít rovnováhu, aby vás netrápilo vnitřní napětí a nevyváženost. Vyznáte se v materiálním světě, ale máte hlubší zájem o mystická, spirituální či metafyzická studia. Spojení citlivosti a bystrého intelektu z vás dělají dobré znalce lidí. Potřebujete neustálou aktivitu, můžete se angažovat v komunálních záležitostech, nebo jako poradci či špecialisté.
Od devíti do osmatřiceti let je pro vás velmi důležitá nezávislost, sebevyjádření, noví přátelé a vyrovnané vztahy. V devětatřyceti letech emočně vyspějete a vytvoříte si výraznější vnitřní život. To se může projevit na vašich tužbách, snech a ideálech. Budete tvořivější a začnete se zajímat o spiritualitu. Až vám bude devětašedesát let, bude se klást důraz na větší iniciativu a přímější a odvážnější přístup ve vztazích k druhým.

Vaše skryté já

Musíte se naučit uvést své grandiózní sny a nápady v život. Vaše inteligence a vnitřní vznešenost vás často postaví do vedoucí pozice. I když jste chytří a nadaní, občas vás sužují pocity nejistoty a pochybnosti. Když si uvědomíte sílu svých znalostí i své intuice, můžete z toho načerpat sebedůvěru potřebnou k realizaci projektů.
I když jedna část vaší osobnosti by nejraději seděla v klidu doma a odpočívala, váš smysl pro zodpovědnost vás nutí do činnosti. Vnitřní potřeba harmonie se může projevit láskou k hudbě a umění. Někdy vás trápí obavy, ve svých lepších dnech ale inspirujete druhé svojí energií a vnitřní silou.

Práce a nadání

Jste přátelští a diplomatičtí a vyžíváte se ve všech aktivitách, které vyžadují spolupráci s druhými. Dobře zacházíte s psaným slovem, a pokud máte hudební sluch, můžete komponovat a hrát. Někdy máte potřebu kreslit nebo malovat. Jste soutěživí a ambiciózní, proto vás láká i svět sportu. Pokud si zvolíte nezávislé povolání, můžete vyniknout jako obchodníci, agenti nebo vyjednavači. Můžete také usilovat o kariéru v oblasti styků s veřejností či poradenstvím. Pokud zvolíte úřednickou dráhu, máte předpoklady stát se úspěšnými diplomaty nebo obchodními atašé. Přitahuje vás i fotografie a návrhářství. Nebojíte se novot, a tak si můžete najít práci i v oblasti informačních technologií.

Láska a vztahy

Navenek jste společenští, v nitru ale spíše rezervovaní. Partnerství je pro vás zvlášť důležité, protože toužíte po domově. Obvykle jste loajální a připraveni přinášet oběti, aby vaše partnerství bylo harmonické. Mějte se ale na pozoru, abyste se nezdáli být chladní nebo lhostejní. I když jsou pro vás mezilidské vztahy důležité, udržujte rovnováhu mezi družností a nezávislostí.


Zdroj: Magická hra čísel a hvězd - Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová

Kam dál